Trang chủ Tổng quan

TỔNG QUAN

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cổ đông sáng lập của LienVietPostBank là Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt, Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chính thức trở thành Cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Hiện nay, với số vốn điều lệ 17.291 tỷ đồng và mạng lưới phủ khắp toàn quốc, LienVietPostBank là một trong các Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhất tại Việt Nam.

LienVietPostBank định hướng xây dựng thương hiệu mạnh trên cơ sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội trong kinh doanh.

Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người

Cung cấp cho Khách hàng và Xã hội các sản phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao; Mang lại lợi ích cao nhất cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Xã hội.

Bán lẻ – Dịch vụ – Kinh doanh đa năng.

LIENVIETPOSTBANK NHẤT QUÁN VỚI CHÍNH SÁCH “GẮN XÃ HỘI TRONG KINH DOANH”

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, LienVietPostBank và các Cổ đông luôn thực hiện một cách nhất quán và liên tục chính sách “Gắn xã hội trong kinh doanh”.

Quá trình triển khai chính sách này đã mang lại cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 3 thương hiệu lớn: Ngân hàng xây dựng nhiều trường học nhất tại Việt Nam, Ngân hàng sáng  lập và tài trợ nhiều quỹ khuyến học nhất tại Việt Nam và Ngân hàng Trách Nhiệm Xã hội (CSR) Tốt Nhất Việt Nam.

Cho tới nay, LienVietPostBank đã tài trợ xây dựng toàn bộ hoặc một phần trên 140 trường học, nhà chức năng, thư viện, phòng hội thảo… phục vụ mục đích giáo dục – đào tạo trên toàn quốc.

LienVietPostBank đã sáng lập và tài trợ 40 Quỹ Khuyến học, Khuyến tài và chương trình học bổng. Hàng năm, Ngân hàng tiếp tục cùng các ban quản lý quỹ và chính quyền địa phương tổ chức các sự kiện tuyên dương khen thưởng thành tích học sinh, sinh viên, giáo viên… tại các tỉnh-thành: Bắc Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội…

VĂN HÓA

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

(LIENVIETPOSTBANK)

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT LÀ:

KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, NHÂN BẢN

Nhằm tập trung trí tuệ và sức mạnh của tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, phấn đấu cho những mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của Ngân hàng, những người Lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã ý thức sâu sắc phải xây dựng, không ngừng hoàn thiện, phát huy bản sắc văn hóa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt làm nền tảng và động lực cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát triển liên tục, hiệu quả, bền vững và trường tồn.

PHẦN 1 

XÂY DỰNG GIÁ TRỊ CỦA NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

1. Logo: 

Ý nghĩa Logo: Logo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là thông điệp tinh túy thể hiện tầm nhìn đổi mới, tính công chúng rộng lớn, dễ nhận biết và đi vào lòng người.

•    Khối hình: Thoi vàng và đồng tiền cổ là sự hòa quyện tinh tế giữa hình thức và nội dung, giữa hiện đại và bản sắc, như hình với bóng thể hiện sự đoàn kết chặt chẽ, giống hình ảnh “con lật đật” dù vận động đổi mới, phát triển không ngừng, nhưng luôn ở thế cân bằng vĩnh cửu.

•    Logo cũng đảm bảo được yếu tố phong thủy theo bản sắc Phương Đông, khối hình và khối chữ ẩn chứa sự tinh túy “Sắc sắc không không”, “Hỏa thiên đại hữu” và “Thiên hỏa đồng nhân” với chân đế LienVietPostBank – Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, một nền móng vững chắc, AN TOÀN – PHÁT TRIỂN – BỀN VỮNG.

•    Logo được cấu trúc bởi 3 khối màu sắc (Màu trắng: Rõ ràng, minh bạch; Màu xanh: Đoàn kết vững chắc; Màu vàng cam: Hoàn thiện tinh tế) tạo thế chân kiềng vững chắc biểu tượng cho chữ TÍN – TÂM – TÀI, thể hiện ý nghĩa câu ca dao “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” – Ngân hàng của mọi người.

2. Slogan: Liên kết Phát triển

3. Tầm nhìn: Trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng của mọi người.

4. Sứ mệnh: Cung cấp cho Khách hàng và Xã hội các sản phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao; Mang lại lợi ích cao nhất cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Xã hội.

5. Chiến lược kinh doanh: Bán lẻ – Dịch vụ – Kinh doanh đa năng.

6. Triết lý kinh doanh:

•    3 điều hướng tâm của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt:

•    Không có con người, dự án vô ích;

•    Không có khách hàng, ngân hàng vô ích;

•    Không có Tâm – Tín – Tài – Tầm, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vô ích.

•    Cổ đông: Là nền tảng của Ngân hàng.

•    Khách hàng: Là ân nhân của Ngân hàng.

     Khách hàng không phải lúc nào cũng đúng, nhưng luôn luôn là khách hàng!

•    Người lao động: Là sức mạnh của Ngân hàng.

     Chăm lo đời sống cho người lao động theo phương châm “Sống bằng lương – giàu bằng thưởng”.

•    Thương trường: Là thước đo vị thế của mỗi tổ chức tham gia thị trường. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chỉ có đối tác, không có đối thủ.

•    Sản phẩm dịch vụ:

•    Luôn cung cấp những sản phẩm dịch vụ khách hàng cần, chứ không phải sản phẩm dịch vụ Ngân hàng có.

•    Hiện đại hóa, hướng tới Ngân hàng di động.

•    Ý thức kinh doanh:

•    Thượng tôn Pháp luật; gắn Xã hội trong kinh doanh.

•    Tự tìm ra khiếm khuyết để hoàn thiện, nâng tầm kinh doanh là bí quyết thành công.

PHẦN 2

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VĂN HÓA

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

“KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, NHÂN BẢN”

2.1    Kỷ cương: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là một tập thể thống nhất ý chí, sống và làm việc có kỷ cương, được thực hiện theo nguyên tắc Tuân thủPhục tùng.

a) Tuân thủ: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt lấy nguyên tắc Tuân thủ làm chủ đạo.

–      Tuân thủ là: Thượng tôn Pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật; đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước và của các địa phương trong nước cũng như quốc tế nơi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoạt động kinh doanh;

–      Tuân thủ là: Thực hiện nghiêm những quy định tại các Quy chế, quy định của Ngân hàng.

b) Phục tùng: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện việc quản lý theo 02 cơ chế: quản lý hành chính và quản lý công việc.

–      Quản lý hành chính:

+     Lãnh đạo hành chính: là người quản lý trực tiếp các cán bộ nhân viên cấp dưới và điều hành các công việc trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình ở đơn vị mình được phân công quản lý.

+     Mọi thành viên của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đều phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Bộ máy điều hành phải phục tùng mệnh lệnh của Hội đồng Quản trị; Nhân viên cấp dưới phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, dù không phải là cấp trên trực tiếp của bộ phận mình.

–      Quản lý công việc:

+     Lãnh đạo công việc: là người phụ trách các công việc cụ thể được Ngân hàng giao và là người có quyền quyết định cao nhất trong các công việc đó.

+     Tất cả các thành viên còn lại, kể cả người có cấp bậc lãnh đạo hành chính cao hơn của Ngân hàng phải chấp hành mệnh lệnh của người lãnh đạo công việc được giao,

Các cá nhân không tuân thủ hoặc cố tình vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định của Ngân hàng.

2.2     Sáng tạo: Là động lực và yếu tố quyết định để phát triển, nâng cao năng suất làm việc, chất lượng dịch vụ, hiệu quả công việc. Sáng tạo được thực hiện có Nguyên tắc và luôn tạo sự Đột phá để đưa Ngân hàng phát triển không ngừng và bền vững.

a) Nguyên tắc: Hoạt động và phát triển kinh doanh một cách sáng tạo, song, phải phù hợp và có những nguyên tắc nhất định, dựa trên các quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và các chuẩn mực của Xã hội.

b) Đột phá: Là yếu tố quyết định cho sự phát triển vượt bậc của Ngân hàng. Mọi thành viên của Ngân hàng phải có kiến thức, tầm nhìn sâu, rộng, chấp nhận thách thức, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những đề xuất khác biệt để tạo ra sự đột phá trong công việc.

    Ngân hàng Bưu điện Liên Việt luôn khuyến khích và tạo thuận lợi cho cán bộ nhân viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm nền tảng kiến thức cho sự Sáng tạo.

    Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phấn đấu trở thành Ngân hàng số 1 về hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa, với những hoạt động kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ đột phá, đón đầu các xu thế phát triển của Xã hội.

2.3  Nhân bản: Là giá trị mà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt luôn quan tâm và hướng đến, với triết lý tất cả từ Con ngườivì Con người. Giá trị Nhân bản được thể hiện dựa trên hai nguyên tắc là Chuẩn mực Vị tha.

a) Chuẩn mực: Mọi thành viên của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đều phải sống và làm việc theo quy định của Pháp luật và chuẩn mực chung của Xã hội.

–      Hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong kinh doanh cũng như trong các mối quan hệ xã hội. Khi xem xét giải quyết công việc phải đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi của cá nhân.

–      Mọi thành viên của Ngân hàng luôn phấn đấu hoàn thiện mình trong công việc cũng như trong lối sống, sống có trách nhiệm, có văn hóa, và có đạo đức.

b) Vị tha: Mọi thành viên của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phải luôn có lòng nhân ái, cao thượng.

–      Ngân hàng luôn tha thứ và tạo cơ hội cho người phạm lỗi sửa chữa, học tập, vươn lên.

–      Nếu phạm lỗi phải biết thừa nhận lỗi, tìm cách khắc phục lỗi do mình gây ra, và rút kinh nghiệm cho bản thân.

–      Nếu người phạm lỗi vẫn tiếp tục sai phạm, dù đã được tạo điều kiện sửa chữa, nhưng không có tinh thần cầu thị, không nỗ lực rèn luyện bản thân và sửa chữa sai phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật nặng theo quy định của Ngân hàng.

–      Không thù hằn, trù yếm, vùi dập; xây dựng tinh thần tương thân, tương trợ, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

PHẦN 3

TÔN CHỈ VĂN HÓA TẶNG QUÀ, LỄ TẾT

•    Trong các dịp Lễ, Tết, cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tập trung thăm hỏi những ân nhân của mình như: ông bà, bố mẹ, người thân trong gia đình; thầy cô, người giúp đỡ mình (không phải là lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt); cảm ơn, củng cố quan hệ với khách hàng của LienVietPostBank.

•    Nghiêm cấm tập thể, cá nhân cán bộ nhân viên cấp dưới toàn hệ thống dùng tiền tập thể, cá nhân tặng quà các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (cấp trên) dưới mọi hình thức, mọi thời điểm; cấp dưới cảm ơn cấp trên (nếu có) thể hiện bằng kết quả công việc tốt và để trong lòng là cách cảm ơn cần thiết, hiệu quả nhất, tránh hình thức, tốn kém vật chất và thời gian, tạo tiền lệ xấu về văn hóa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Nếu vi phạm sẽ xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với cả người đưa và người nhận.

•    Nghiêm cấm nhận “phong bì”, hoa hồng của khách hàng và đối tác khi thực thi các nghiệp vụ, dịch vụ của Ngân hàng. Trường hợp vi phạm sẽ bị buộc thôi việc hoặc đưa ra Pháp luật xử lý.

•    Trường hợp phải cho cán bộ nhân viên nghỉ việc tại thời điểm sát kỳ nghỉ Lễ, Tết thì phải xem xét có thể cho nghỉ việc sau kỳ nghỉ kết thúc, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nhân viên, nâng cao tính nhân văn trong văn hóa ứng xử của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, trừ trường hợp cán bộ nhân viên tự xin nghỉ việc hoặc vi phạm kỷ luật bị buộc thôi việc.

KẾT LUẬN

•    Văn hóa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được xây dựng trên tiêu chí chọn lọc các giá trị cốt lõi để định hướng cho toàn thể các cán bộ nhân viên của Ngân hàng hướng đến và thực hiện nhằm tạo sự thống nhất trong quản lý, hoạt động và tạo sự nhất quán ý chí giữa các thành viên của Ngân hàng.

•    Xây dựng tính kỷ cương, sáng tạo trong công việc; tính nhân bản trong đối xử, tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất, tương trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

•    Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tổ chức giảng dạy Văn hóa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho mọi cán bộ nhân viên. Toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phải thấu hiểu và có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong văn bản này.