Trang chủ Tin tức Thông báo kết quả chương trình “Quét mã QR – Thả ga ưu đãi”

Thông báo kết quả chương trình “Quét mã QR – Thả ga ưu đãi”

01/10/2021

Xin chúc mừng 125 khách hàng của LienVietPostBank đã trúng giải tại chương trình “Quét VietQR – Thả ga ưu đãi” của Napas. Chương trình áp dụng cho khách hàng sử dụng tính năng chuyển tiền qua mã QR trên LienViet24h từ 16/6 đến hết 31/7/2021. Xem danh sách đầy đủ tại đây.

STT TÊN GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI
THƯỞNG (VND)
SỐ TÀI KHOẢN/ SỐ THẺ TRÚNG THƯỞNG HỌ VÀ TÊN KHÁCH HÀNG
1 SAO SÁNG 5,000,000 xxxxxxx222 VO THI NHU HANH
2 SAO SÁNG 5,000,000 xxxxxxx222 NGUYEN NGOC TIEN
3 SAO SÁNG 5,000,000 xxxxxxx315 TRAN THANH TAI
4 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx246 DO MANH CUONG
5 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx085 LE THI NGOC DIEP
6 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx868 DANG THI NGOC TRANG
7 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 HO THI MAI THANH
8 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 DO TRUONG THINH
9 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx174 DANG THI NGOC TRANG
10 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx189 LE HUY HUNG
11 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx968 LE VIET CONG
12 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx699 NGO DUC BAO KHUYEN
13 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 PHAN THANH HUYEN
14 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx158 BUI THANH NGA
15 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx026 DUONG HOANG LUU
16 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx868 PHAM THI HA
17 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 PHAM THI HA
18 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx002 KIEU THI HUE
19 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx221 KIEU THI HUE
20 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx345 NGUYEN THI LAN PHUONG
21 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx769 PHAM THI GIANG
22 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx919 NGUYEN BA PHI
23 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx999 TRAN NHU QUANG
24 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 VAN THI QUYNH HUONG
25 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx725 PHAM THI KIM TIEN
26 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 NGUYEN DUC THUAN
27 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx082 NGUYEN THI THANH MAI
28 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx811 LUU MINH NGOC
29 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx004 TRAN THI DIEU HUE
30 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx222 NGUYEN THI CAM TRANG
31 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx056 NGUYEN TRAN HUY HOANG
32 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 LE HAN UYEN
33 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx892 LAM THI DIEM TRAM
34 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx044 NGUYEN THI AI
35 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx454 CAM QUANG HAI
36 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx418 CAM QUANG HUNG
37 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 LE THI NGHIA
38 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx158 KHONG THI VAN ANH
39 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx835 NGUYEN THI HUYEN TRANG
40 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx706 DO THU PHUONG
41 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx999 DANG DUC KY PHUONG
42 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 NGUYEN THI THUY LINH
43 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx510 HOANG HAI LONG
44 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx011 TRAN QUOC THANH
45 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx357 TRUONG THI DIEM BICH
46 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx011 BUI THANH NGA
47 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx354 NGUYEN VU LINH
48 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx643 DUONG KIM PHUNG
49 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx185 PHAM THU HUONG
50 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 NGUYEN NGOC PHUONG TRAM
51 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx999 TRINH VINH QUANG
52 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 NGUYEN THANH TIEN
53 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 NGUYEN NGOC VIET
54 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 NGUYEN THI THU NGA
55 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 HOANG THI MINH PHUONG
56 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx985 PHAM THI THANH VAN
57 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx015 PHAM THI THANH VAN
58 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 PHAM THI MAI
59 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 NGUYEN THI HANG
60 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx999 LE THI MAI LOAN
61 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 NGUYEN DANG KHOA
62 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx987 LE DINH SY
63 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx400 NGUYEN MINH HOANG
64 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx672 NGUYEN THI AI
65 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx073 TRAN HUU PHUC
66 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 DANG THANH HUY
67 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 VO QUOC KHANH
68 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx298 TRAN THI QUYNH TRANG
69 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx986 NGUYEN THI PHUONG THUY
70 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx488 NGUYEN DUC LONG
71 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx934 TRƯƠNG THỊ CHI
72 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx123 ĐỖ THỊ HẰNG
73 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx899 TRƯƠNG HOÀNG NHẪN
74 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxx999 NGUYEN TUE LINH
75 TIA CHỚP 100,000 xxxxxxxxx001 CHU NGOC DUONG

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi

Nhập dãy số bên dưới *