Trang chủ Tin tức 03-12-2020: Bộ tài liệu thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đợt 2 năm 2020

03-12-2020: Bộ tài liệu thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đợt 2 năm 2020

03/12/2020

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT ĐỢT 2 NĂM 2020

  • Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng Số: 260/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 04/11/2020 và Công văn số 7114/UBCK-QLCB ngày 02/12/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 và triển khai thực hiện Đợt 2;
  • Căn cứ Hợp đồng Đại lý đăng ký lưu ký giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và CTCP Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS);

Xin trân trọng thông báo phát hành Trái Phiếu ra công chúng Ngân hàng Bưu điên Liên Việt Đợt 2 năm 2020 như sau:

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi