Tin tức

09/08/2022

09-8-2022: LienVietPostBank được vinh danh 5 hạng mục danh giá của Tổ chức Thẻ quốc tế

Vừa qua tại Hội nghị thường niên JCB Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã vinh dự nhận 5 giải thưởng lớn về […]
04/08/2022

04-8-2022: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu […]
22/07/2022

LienVietPostBank được vinh danh ở vị trí cao nhất trong giải thưởng Nhà tạo lập thị trường của VBMA năm 2021

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được vinh danh ở vị trí cao nhất đối với cả 02 hạng mục giải thưởng cho nhà […]