Skip to main content

Ngân hàng Liên Việt tiếp tục quá trình mở rộng mạng lưới bằng việc khai trương Ngân hàng Liên Việt Long Mỹ, trực thuộc Sở Giao dịch Hậu Giang tại tỉnh Hậu Giang, ngày 25/10/2010.

Hà Nội, ngày 16/10/2010 - Ngân hàng Liên Việt đã tổ chức tọa đàm về các biện pháp phòng chống rửa tiền, một hoạt động tiếp theo trong chính sách tăng cường phòng, chống rửa tiền tại định chế tài chính Liên Việt.

Cho đến năm 2009, người ta chứng kiến sự mở rộng mạng lưới ồ ạt của các ngân hàng thương mại (NHTM), đặc biệt là khối các NHTM cổ phần.

Mức lãi suất cơ bản hiện nay được xem là tương đối hợp lý với cung - cầu vốn của nền kinh tế và chủ trương triển khai các gói kích cầu của Chính phủ.

Hà Nội, 25/7/2010 - Ngân hàng Liên Việt đã chính thức giành được Cúp Hội nhập Kinh tế Quốc tế năm 2010, một giải thưởng ghi nhận sự phát triển bền vững của Ngân hàng đồng thời củng cố và tạo nền tảng cho giá trị thương hiệu Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.