Skip to main content

Thông báo thay đổi lãi suất thẻ tín dụng LienVietPostBank MasterCard

LienVietPostBank trân trọng thông báo lãi suất áp dụng cho Thẻ tín dụng MasterCard như sau:

1. Lãi suất Thẻ tín dụng MasterCard:

Lãi suất rút tiền mặt và thanh toán hàng hóa, dịch vụ của Thẻ tín dụng MasterCard:

STT

Loại thẻ

Lãi suất (năm)

1

Thẻ tín dụng hạng Chuẩn

22%

2

Thẻ tín dụng hạng Vàng

20%

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 11/10/2018.

Chi tiết xem tại đây

Các tin đã đưa