Skip to main content

LienVietPostBank miễn nhiệm 01vị trí Phó Tổng Giám đốc

Ngày 17/6/2014, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ra quyết định miễn nhiệm đối Ông Trần Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc.


Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu vực Duyên hải Bắc bộ đối với Ông Trần Thanh Hải. Ông Trần Thanh Hải tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Nam Định. Kèm theo
quyết định số 372/2015/QĐ-HĐQT .

Các tin đã đưa