Skip to main content

Gói sản phẩm cấp tín dụng đối với nhà thầu thi công công trình có nguồn thanh toán từ ngân sách nhà nước, ODA

Là hình thức cấp tín dụng đối với Khách hàng là Nhà thầu thi công Công trình xây dựng có nguồn thanh toán từ Ngân Sách Nhà Nước/ODA

Đối tượng áp dụng

Khách hàng doanh nghiệp và Chủ doanh nghiệp tư nhân là Nhà thầu thi công Công trình xây dựng thực hiện xây dựng, lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ công trình, bảo hành, và bảo trì công trình xây dựng có Nguồn thanh toán từ Ngân sách nhà nước/ODA.

Tiện ích sản phẩm

 • Phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện HĐ, bảo lãnh tạm ứng không có TSBĐ.
 • Cho vay, bảo lãnh thanh toán, phát hành L/C có TSBĐ là quyền đòi nợ với tỷ lệ cấp tín dụng cao, cạnh tranh, phù hợp nhu cầu của Khách hàng.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

Đặc điểm

 • Đối với Bảo lãnh
  • Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng: Phát hành bảo lãnh không có Tài sản bảo đảm hoặc trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quản lý của LienVietPostBank.
  • Bảo lãnh thanh toán: Phát hành bảo lãnh có TSĐB là Quyền đòi nợ
  • Bảo lãnh bảo hành: Ký quỹ tối thiểu 50% giá trị bảo lãnh bảo hành/TSĐB có giá trị tương đương.
 • Đối với cho vay: Tối đa 90% giá trị Quyền đòi nợ đã hình thành + 70% giá trị sản lượng dở dang.
  • Loại tiền cấp tín dụng: VND.
  • Phương thức cấp tín dụng: Từng lần/Hạn mức.
  • Thời hạn cho vay: Không quá 12 tháng.
  • Phương thức trả nợ: Thực hiện thu nợ tương ứng với phần cho vay ngay khi khách hàng nhận được tiền thanh toán của chủ đầu tư cho công trình được Ngân hàng tài trợ.
 • Đối với Phát hành L/C nhập khẩu: Phát hành L/C nhập khẩu có TSĐB là Quyền đòi nợ

QUY TRÌNH THỦ TỤC

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LienVietPostBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn.
 • Bước 2: LienVietPostBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân.

Danh mục hồ sơ

 • Hồ sơ vay vốn: Theo quy định hiện hành của LienVietPostBank.

Liên hệ

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về Sản phẩm, vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng giao dich Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc.

Các tin đã đưa