Skip to main content

Chứng chỉ tiền gửi


Đối tượng

 • Tất cả Khách hàng Cá nhân, Khách hàng Tổ chức (không bao gồm Tổ chức Tín dụng)

Đặc điểm

 • Số tiền tối thiểu: 10.000.000 VND và là bội số của 1.000.000 VND
 • Kỳ hạn: 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng
 • Lãi suất: Lãi suất hấp dẫn lên đến 8,1%/năm
 • Phương thức trả lãi: Đa dạng hình thức lãi(cuối kỳ, định kỳ tháng, định kỳ quý)

Tiện ích

 • Lãi suất hấp dẫn
 • Dễ dàng cầm cố với lãi suất ưu đãi
 • Được tất toán, rút tiền gửi trước hạn
 • Kỳ hạn đa dạng
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Hồ sơ

 • Khách hàng cá nhân: CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Khách hàng Tổ chức: Hồ sơ mở tài khoản theo quy định hiện hành của Ngân hàng
 • Đăng ký mua giấy tờ có giá kiêm giấy nộp tiền

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

Các tin đã đưa