Skip to main content

24-7-2015: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Huynh làm Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

Ngày 23/7/2015, Hội đồng Quản trị LienVietPostBank đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Huynh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Thông tin chi tiết về quyết định bổ nhiệm, kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại đây.

Các tin đã đưa