Skip to main content

12-8-2020: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:

1 - Tài sản: Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở số 03/2017/HĐMB-SVH ngày 01/11/2017 giữa Chi nhánh Miền Nam Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô và Ông Lê Quang Hiếu Hùng và Bà Nguyễn Thụy Tú Quỳnh về việc mua/bán chuyển nhượng căn nhà AV2-02 tại địa chỉ Hẻm 766 đường Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

2 - Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: LienVietPostBank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3 -  Giá khởi điểm: 28.563.984.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng). 

4 -  Chi tiết liên hệ
: Bà Nguyễn Thị Dung Di động: 0977079982, LienVietPostBank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo chi tiết đính kèm, xin xem tại đây.

Các tin đã đưa