Skip to main content

Thông báo thay đổi phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ của Thẻ tín dụng

 

1.     

Thay đổi phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ của Thẻ tín dụng:

Loại phí

Phí áp dụng

(chưa gồm VAT)

Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ

2,5% giá trị số tiền chuyển đổi

2.     

Thời gian áp dụng: từ ngày 11/07/2019.

 

Các tin đã đưa