Skip to main content

09-8-2019: Quyết định thành lập 17 Phòng Giao dịch của LienVietPostBank

Quyết định thành lập 17 Phòng Giao dịch của LienVietPostBank, xin xem chi tiết tại đây:

1. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Sóc Trăng - PGD Kế Sách.
2. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Đồng Tháp - PGD Sa Đéc.
3. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Đồng Tháp - PGD Lai Vung.
4. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Đồng Tháp - PGD Tân Hồng.
5. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Đồng Tháp - PGD Châu Thành.
6. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Đồng Tháp - PGD Tam Nông.
7. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Đồng Tháp - PGD Thanh Bình.
8. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN An Giang - PGD Tri Tôn.
9. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Long An - PGD Bến Lức.
10. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Long An - PGD Thủ Thừa.
11. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Trà Vinh - PGD Châu Thành.
12. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần.
13. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải.
14. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Đắk Lắk - PGD K'rông Nô.
15. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Đắk Nông - PGD Tuy Đức.
16. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Hòa Bình - PGD Lương Sơn.
17. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Hòa Bình - PGD Cao Phong.
 

Các tin đã đưa