Skip to main content

06-8-2020: Quyết định thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở PGD Bưu điện tại Sơn La và Hà Giang

Quyết định thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Bưu điện tại Sơn La và Hà Giang, xin xem chi tiết tại đây.

Các tin đã đưa