Skip to main content

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chính thức ra mắt

Hà Nội, ngày 29/7/2011 - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, tiền thân là Ngân hàng Liên Việt, đã long trọng tổ chức Lễ Ra mắt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sự kiện này chính thức công bố tên và thương hiệu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, hay LienVietPostBank, trước toàn thể cộng đồng, giới khách hàng, cổ đông và đối tác của Ngân hàng, đồng thời công bố việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost, thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT) trở thành Cổ đông chiến lược của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Trong cùng ngày, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường, bầu hai thành viên mới tham gia Hội đồng Quản trị là Ông Đỗ Ngọc Bình, Tổng Giám đốc VNPost, và Ông Nguyễn Văn Huynh, Chánh Văn phòng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt khu vực phía Nam.


Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gồm các Ông: Nguyễn Đình Thắng,
Đỗ Ngọc Bình, Trần Việt Trung, Nguyễn Đức Cử, Dương Công Minh, Nguyễn Đức Hưởng và Nguyễn Văn Huynh
(theo thứ tự từ trái sang phải).

Đại hội đồng Cổ đông cũng thông qua việc miễn nhiệm ba thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Trần Văn Tĩnh, Ông Đỗ Việt Hùng và Bà Võ Thị Kim Hoàng.

Ngay sau Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tiến hành họp báo giới thiệu về Ngân hàng.


LienVietPostBank là ngân hàng bưu điện đầu tiên của Việt Nam.

Cũng trong dịp ra mắt Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, ban lãnh đạo Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhằm xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của Ngân hàng trong thời gian tới.


Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chủ trì Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ
của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Các tin đã đưa