Skip to main content

Sản phẩm, Dịch vụ và Lãi suất

Tiết kiệm Bưu điện cung cấp các sản phẩm tiết kiệm cũng như các dịch vụ sau đây:


1. Các sản phẩm tiết kiệm:

- Tiết kiệm Cá nhân
-
Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần
-
Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt
-
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ
-
Tiết kiệm gửi góp
- Tiết kiệm bậc thang
2. Các dịch vụ thanh toán:
- Dịch vụ thu hộ
-
Dịch vụ chi hộ

3. Lãi suất các sản phẩm Tiết kiệm Bưu điện:
Kính mời Quý Khách xem chi tiết tại đây tại đây

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về Sản phẩm, dịch vụ Quý Khách vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng theo số điện thoại miễn phí là 1800 57 77 58 hoặc Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc Phòng giao dịch Bưu điện gần nhất trên toàn quốc .

 
 

Các tin đã đưa