Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày ...
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỉ giá bán tiền mặt Tỉ giá bán chuyển khoản
USD ≥ 50 US Dollar 23,310 23,330 23,910 23,650
USD <50 US Dollar 23,310
EUR Euro 25,024 25,124 26,333 26,133
JPY Japanese Yen 174.40 175.20 185.84 183.84
GBP British Pounds 28,668 29,575
CHF Swiss France 25,206 25,995
AUD Australian Dollar 15,484 16,333 16,133
CAD Canadian Dollar 17,021 17,681
HKD Hong Kong Dollar 2,902 3,163
SGD Singapore Dollar 17,408 18,095
CNY Chinese Yuan 3,263 3,700
NZD New Zealand Dollar 14,418 14,998
KRW South Korean Won 16.68 20.73