Skip to main content

Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCard

Đối tượng sử dụng Thẻ

Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng sản phẩm Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard do LienVietPostBank đáp ứng các điều kiện phát hành, sử dụng thẻ do LienVietPostBank và pháp luật quy định.

Điều kiện sử dụng Thẻ

Phạm vi sử dụng Thẻ

 • Tại các điểm chấp nhận thẻ MasterCard  trên toàn thế giới;
 • Chủ thẻ được sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard để thực hiện giao dịch tại các máy ATM, ĐVCNT (POS), ĐƯTM của Ngân hàng và các ngân hàng thành viên MasterCard;
 • Các giao dịch của Chủ thẻ được thực hiện trong phạm vi số dư Tài khoản thanh toán của Chủ thẻ tại Ngân hàng và hạn mức thấu chi được Ngân hàng cấp (nếu có).

Tính năng Thẻ

 •  Tại máy ATM của LienVietPostBank:
  • Rút tiền mặt; Đổi mật khẩu; Vấn tin số dư Tài khoản; Sao kê 5 giao dịch gần nhất;
  • Chuyển khoản nội bộ LienVietPostBank;
  • Nạp tiền trực tiếp trên ATM của LienVietPostBank (Topup);
  • Thanh toán hóa đơn tại máy ATM của LienVietPostBank.
 • Tại máy ATM của các Ngân hàng thành viên MasterCard:
  • Rút tiền mặt;
  • Đổi mật khẩu (*);
  • Vấn tin số dư Tài khoản (*).
(*) Giao dịch Đổi mật khẩu và Vấn tin số dư tài khoản chỉ thực hiện được trên các máy ATM có hỗ trợ dịch vụ này.

 • Tại máy POS đặt tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của LienVietPostBank và các ngân hàng thành viên MasterCard:
  • Ứng tiền mặt (Đối với các ĐVCNT có chức năng ứng tiền mặt);
  • Thanh toán hàng hóa dịch vụ.
 • Tại các Webiste chấp nhận thanh toán của các ĐVCNT của LienVietPostBank và các ngân hàng thành viên MasterCard: Thanh toán hàng hóa, dịch vụ.
  • Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư Có của Tài khoản thanh toán theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
  • Loại tiền sử dụng là VND và ngoại tệ (trường hợp giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam);
  • Được giảm giá hấp dẫn với gần 100 điểm ưu đãi bao gồm chuỗi nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thời trang, giáo dục, y tế, sắc đẹp, v.v…

Hạn mức giao dịch Thẻ

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG

HẠN MỨC

1. Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày

Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ

100.000.000 VND/ ngày

Giao dịch rút tiền

100.000.000 VND/ ngày

Giao dịch chuyển khoản tại ATM

50.000.000 VND/ ngày

Giao dịch thanh toán qua mạng

50,000,000 VND/ngày

2. Số lần giao dịch tối đa/ ngày

Tổng hạn mức giao dịch quy định theo Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày của mỗi loại giao dịch. Bao gồm giao dịch:

·         Thanh toán hàng hóa, dịch vụ

·         Rút tiền mặt

·         Thanh toán qua mạng

·         Chuyển khoản

100 lần/ ngày

3. Hạn mức giao dịch tối đa/ lần 

Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ

100.000.000 VND/ lần

Giao dịch rút tiền

10.000.000 VND/ lần

Giao dịch chuyển khoản tại ATM

50.000.000 VND/ lần

Giao dịch thanh toán qua mạng

50.000.000 VND/ lần

Giao dịch rút tiền tại ATM của ngân hàng khác

Tùy theo quy định của ngân hàng sở hữu ATM và hạn mức nhỏ hơn sẽ được áp dụng.

Danh sách các điểm ưu đãi

 • Danh sách các điểm ưu đãi hợp tác cùng LienVietPostBank: tại đây.

Thủ tục đăng ký phát hành Thẻ

 • Điền thông tin cá nhân theo biểu mẫu của Ngân hàng;
 • Bản sao CMND/ Hộ chiếu hợp lệ.

Liên hệ