Skip to main content

Thẻ

Các điểm ưu đãi MasterCard 2015

Các điểm ưu đãi MasterCard 2015

Các điểm ưu đãi MasterCard 2015

Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard

Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard

20-05-2019 Ra mắt tính năng 3D Secure cho thẻ LienVietPostBank MasterCard

20-05-2019 Ra mắt tính năng 3D Secure cho thẻ LienVietPostBank MasterCard

14-12-18: Ví Việt ra mắt dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng LienVietPostBank Mastercard

14-12-18: Ví Việt ra mắt dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng LienVietPostBank Mastercard

Thông báo thay đổi lãi suất thẻ tín dụng LienVietPostBank MasterCard

Thông báo thay đổi lãi suất thẻ tín dụng LienVietPostBank MasterCard

14-11-2017: Thông báo thời gian tạm ngưng giao dịch của Thẻ ghi nợ nội địa và hệ thống ATM

14-11-2017: Thông báo thời gian tạm ngưng giao dịch của Thẻ ghi nợ nội địa và hệ thống ATM

Thẻ trả trước quốc tế LienVietPostBank MasterCard

Thẻ trả trước quốc tế LienVietPostBank MasterCard

Cảnh báo mất thông tin Thẻ từ các website giả mạo Facebook

Cảnh báo mất thông tin Thẻ từ các website giả mạo Facebook

Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCard

Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCard

Dịch vụ thanh toán Thẻ

Dịch vụ thanh toán Thẻ

Quý khách hàng là hộ kinh doanh cá thể/ cửa hàng/ công ty… có thể trở thành đơn vị chấp nhận Thẻ (ĐVCNT) của LienVietPostBank. Dịch vụ thanh toán thẻ của LienVietPostBank đem đến cho Quý khách hàng phương thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng với thủ tục tham gia đơn giản.