Skip to main content

Khuyến mại hấp dẫn cho Khách hàng thanh toán tiền Điện EVN HCM qua Ví Việt!

Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019, Ví Việt triển khai Chương trình Ưu đãi dành cho Điểm chấp nhận thanh toán Ví Việt (Merchant) và Người dùng (User) Ví Việt thanh toán tiền Điện EVN HCM qua Ví Việt cực kỳ hấp dẫn như sau:

 1. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO MERCHANT
 1. Chương trình Ưu đãi dành cho Merchant mở mới:
 • Thời gian khuyến mại: Từ 01/11/2019 đến hết 31/12/2019.
 • Đối tượng hưởng khuyến mại: Chủ tài khoản Merchant và người giới thiệu.
 • Nội dung: Tặng 200.000VND cho người đại diện Merchant khi mở Tài khoản Merchant mới và tặng 50.000VND cho người giới thiệu phát triển Merchant mới khi đủ điều kiện.
 • Điều kiện nhận thưởng:
 • Merchant đăng ký mới có phát sinh giao dịch thanh toán Hóa đơn tiền Điện tối thiểu 05 Hóa đơn, với tổng trị giá tối thiểu 500.000VND trong thời gian diễn ra Chương trình.
 • Merchant đã nhận thưởng Chương trình tặng thưởng đăng ký mới của Chương trình khuyến mại khác sẽ không được nhận thưởng đăng ký mới của Chương trình ưu đãi cho Merchant mở mới tại TP HCM và ngược lại.
 • Ngân sách Chương trình: 84.000.000VND (Bằng chữ: Tám mươi tư triệu đồng).

Chương trình kết thúc khi hết Ngân sách hoặc hết thời gian tùy điều kiện nào đến trước.

 1. Chương trình Ưu đãi Merchant thanh toán tiền Điện EVN HCM qua Ví Việt
 • Thời gian khuyến mại: Từ 01/11/2019 đến hết 31/12/2019.
 • Đối tượng hưởng khuyến mại: Merchant Ví Việt (Không gồm Merchant online).
 • Dịch vụ khuyến mại: Các dịch vụ thanh toán Hóa đơn tiền Điện EVN HCM trên Ví Việt.
 • Nội dung Chương trình: Tặng tiền cho Merchant khi thanh toán Hóa đơn tiền Điện EVN HCM đủ điều kiện.
 •  Điều kiện nhận thưởng:
 • Tặng thưởng 1.000VND/Hóa đơn khi Merchant thanh toán thành công Hóa đơn tiền Điện EVN HCM.
 • Giá trị Hóa đơn giao dịch ≥ 30.000VND.
 • Chương trình kết thúc khi hết thời gian.
 • Mỗi Merchant chỉ được nhận thưởng tối đa 10.000.000VND của Chương trình ưu đãi Merchant thanh toán tiền Điện EVN HCM qua Ví Việt.
 1. Đặc biệt ngoài chương trình ưu đãi Merchant thanh toán tiền Điện EVN HCM qua Ví Việt Các merchant Ví Việt còn được tham gia chương trình ưu đãi tặng thưởng theo mốc số lượng giao dịch từ 05/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019 , cụ thể như sau:

 

Điều kiện tặng thưởng: Để được nhận thưởng chương trình ưu đãi tặng thưởng theo mốc số lượng giao dịch khách hàng cần thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Các giao dịch hợp lệ là các giao dịch thanh toán trên Ví Việt
 • Giá trị giao dịch thực hiện ≥ 50.000 VND.

Ngân sách khuyến mại: 200.000.000VND (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

Chương trình ưu đãi giao dịch kết thúc khi hết thời gian hoặc khi hết ngân sách của chương trình ưu đãi theo mốc số lượng giao dịch dành cho điểm CNTT, Điểm dịch vụ Ví Việt và Cộng tác viên tùy điều kiện nào đến trước.

 1. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO USER MỚI THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN QUA VÍ VIỆT
 • Thời gian khuyến mại: Từ 01/11/2019 đến hết 31/12/2019.
 • Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào Tài khoản Ví Việt.
 • Đối tượng hưởng khuyến mại: User Ví Việt mở mới từ 01/11/2019.
 • Dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán Hóa đơn EVN HCM trên Ví Việt.
 • Nội dung khuyến mại:
 • Tặng 10.000VND/Hóa đơn (tối đa 02 lần/User trong 2 tháng khác nhau), khi Khách hàng thanh toán thành công Hóa đơn tiền Điện EVN HCM thành công.

Điều kiện tặng thưởng: Khách hàng cần thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Khách hàng là User thường đăng ký mới từ ngày 01/11/2019.
 • Khách hàng tải App, đăng nhập và sử dụng Ví Việt trên App để thanh toán hóa đơn tiền điện EVN HCM.
 • Giá trị giao dịch thực hiện ≥ 50.000VND. 
 • Mỗi tháng Khách hàng được trả thưởng tối đa 01 lần theo Chương trình và tối đa 02 lần toàn Chương trình vào các tháng tiếp theo.

Ngân sách Chương trình khuyến mại: 250.000.000VND (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).

 1.  CHƯƠNG TRINH KHUYẾN KHÍCH CBNV LIENVIETPOSTBANK PHÁT TRIỂN USER VÍ VIỆT

Thời gian khuyến mại: Từ 01/11/2019 đến hết 31/12/2019

Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản Ví Việt.

Đối tượng hưởng khuyến mại: CBNV LienVietPostBank (ngoại trừ cán bộ nhân viên thuộc Khối Ngân hàng Số).

Nội dung chương trình:

 • Tặng tiền cho CBNV LPB khi khách hàng do CBNV LPB phát triển và thanh toán hóa đơn đtiền điện EVN đủ điều kiện. Điều kiện nhận thưởng như sau:
 • Thưởng 1.000 VND/Hóa đơn (chưa bao gồm VAT) vào tài khoản Ví Việt của CBNV LienVietPostBank khi User do CBNV LPB giới thiệu thực thiện thanh toán Hóa đơn tiền Điện EVN HCM qua tài khoản Ví Việt.
 • User mới do CBNV phát triển và User mới tải app và thực hiện thanh toán tiền Điện EVN HCM, thanh toán thành công hóa đơn tiền Điện EVN HCM có giá trị ≥ 30.000VND.

Tải ứng dụng Ví Việt tại: https://www.viviet.vn/install-app

Tổng đài CSKH Ví Việt (miễn phí 24/7): 1800 6665

 

Các tin đã đưa