Skip to main content

20-4-2020: Báo cáo Tài chính Quý 1 và Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố:
• Báo cáo tài chính Quý I năm 2020, chi tiết
tại đây.
• Giải trình LNST trên BCTC Quý I năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước, chi tiết
tại đây.


Các tin đã đưa