Skip to main content

13-4-2020: Công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

Các tin đã đưa