Skip to main content

Giới thiệu các Cổ đông chính

Thông tin chung về các Cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank
1. Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam

Logo

Giới thiệu chung
  •  Địa chỉ: Số 5 Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Tên tiếng Anh: Vietnam Post Corporation (VNPost).
  • Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Ngành nghề
  • Thiết lập, khai thác, phát triển các mạng bưu chính.
  • Cung cấp dịch vụ bưu chính nội địa và quốc tế.

Sổ cổ đông

Để đảm bảo quyền lợi của Quý cổ đông theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, của Ngân Hàng Nhà Nước và của Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, "Giấy xác nhận sở hữu cổ phần" đã chính thức hoàn tất và sẽ tiến hành cấp sau buổi lễ khai trương hoạt động. "Giấy xác nhận sở hữu cổ phần " là chứng chỉ do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần của từng cổ đông Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.