Trang chủ Cho vay Ưu đãi lãi suất đồng hành cùng Khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ưu đãi lãi suất đồng hành cùng Khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

19/07/2021

             CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT ĐỒNG HÀNH

              CÙNG KHÁCH HÀNG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/07/2021 đến ngày 31/12/2021

2. Đối tượng áp dụng chung: Khách hàng Doanh nghiệp, Khách hàng Cá nhân đang có khoản vay tại Ngân hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, làm suy giảm mạnh nguồn thu nhập để trả nợ Ngân hàng (gọi chung là Khách hàng)

3. Chính sách ưu đãi LSCV:

Đối tượng (*) Mức giảm Lãi suất tối đa

so với LSCV đang áp dụng (%/năm)

KHCN KHDN

Nhóm 1

Nhóm 1A 2,00 3,00
Nhóm 1B 1,50 2,00

Nhóm 2

1,00 1,00

Nhóm 3

Nhóm 3A

Nhóm 3A1

   

Mức giảm thu nhập

   

Từ 70% trở lên

Không TSBĐ: 1,00

Có TSBĐ: 0,50

 

Nhóm 3A2

2,00  

Nhóm 3B

Mức giảm

doanh thu/thu nhập

   

Ngắn hạn

Trên 70%

0,75 0,75

Từ trên 50% đến 70%

0,50 0,50

Từ 30% đến 50%

0,25 0,25

Trung, dài hạn

Trên 70%

1,00 1,00

Từ trên 50% đến 70%

0,75 0,75

Thông tin chi tiết Chương trình Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 577758 (miễn phí)

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi

Nhập captcha *