Trang chủ Dịch vụ nhận/chuyển tiền quốc tế GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

10/03/2022

LienVietPostBank triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng là các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng.

  1. Thời gian áp dụng: 27/01/2022 – 31/12/2022
  2. Nội dung ưu đãi:
    •    Miễn 100% phí phát hành lệnh chuyển tiền đối với 5 giao dịch chuyển tiền đi đầu tiên (1).
    •    Miễn 100% phí nhận tiền đến đối với 5 giao dịch chuyển tiền đến đầu tiên (1). Giảm 50% phí nhận tiền đến (áp dụng với cả mức phí min và max) đối với các giao dịch tiếp theo phát sinh trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên (1).
    •    Miễn phí tra soát của LienVietPostBank đối với tất cả các giao dịch Thanh toán quốc tế.

(1) Giao dịch đầu tiên là giao dịch phát sinh lần đầu của khách hàng tại LienVietPostBank trong vòng 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm phát sinh giao dịch.

3. Ưu đãi về tỉ giá mua bán ngoại tệ (2):

  • Đối với USD:

+ Giao dịch trị giá dưới 300.000USD ưu đãi tối thiểu 20 điểm

+ Giao dịch từ 300.000USD đến dưới 1.000.000USD ưu đãi tối thiểu 25 điểm

+ Giao dịch từ 1.000.000USD đến dưới 2.000.000USD ưu đãi tối thiểu 30 điểm

+ Giao dịch từ 2.000.000USD trở lên sẽ áp dụng tỷ giá theo thỏa thuận.

  • Đối với ngoại tệ khác: được ưu đãi tối thiểu 60 điểm

(2) Ưu đãi áp dụng với Tỷ giá bán/mua ngoại tệ chuyển khoản so với Thông báo tỷ giá và lãi suất hàng ngày khi thực hiện bán/mua ngoại tệ tại thời điểm thực hiện giao dịch TTQT.

Thông tin chi tiết liên hệ:18007758  hoặc Chi nhánh LienVietPostBank trên toàn quốc gần nhất

 

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi

Nhập dãy số bên dưới *