Tín dụng hưu trí

 • Tín dụng hưu trí là sản phẩm tín dụng đầu tiên dành cho các Khách hàng Cá nhân được hưởng lương hưu hàng tháng nhằm hỗ trợ nguồn tài chính linh hoạt, giúp Khách hàng chủ động về tài chính đối với các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện vay vốn
 • Danh mục hồ sơ
 • Khách hàng Cá nhân đã nghỉ hưu và được hưởng lương hưu theo quy định của Pháp luật
 • Loại tiền vay: VND
 • Mức cho vay: Tối đa 300 triệu đồng
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 60 tháng và Khách hàng không quá 75 tuổi tại thời điểm cho vay
 • Phương thức cho vay: Từng lần
 • Lãi suất: Theo quy định từng thời kỳ của LienVietPostBank
 • Phương thức trả nợ: Hàng tháng
 • Đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng đã nghỉ hưu được hưởng lương hưu và Khách hàng mất sức lao động được trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của Pháp luật
 • Mức cho vay cao
 • Thời hạn cho vay lên đến 60 tháng
 • Thủ tục vay vốn đơn giản
 • Có Hộ khẩu thường trú/ Sổ tạm trú cùng địa bàn với LienVietPostBank
 • Có Quyết định hưởng chế độ hưu trí/ Giấy chứng nhận hưu trí/ Phiếu lĩnh lương hưu/ Thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội/ Giấy tờ khác có giá trị tương đương chứng minh
 • Khách hàng hưởng lương hưu và/ hoặc trợ cấp BHXH theo quy định của Pháp luật
 • Các điều kiện khác theo quy định của LienVietPostbank trong từng thời kỳ
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của LienVietPostBank)
 • Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của KH (bản photo có đối chiếu bản gốc)
 • Sổ hộ khẩu/ Sổ tạm trú/ Văn bản xác nhận của Cơ quan đại diện chính quyền địa phương
 • Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH/ Thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội hoặc sao kê tài khoản nhận lương hưu
 • Cam kết và xác nhận trả lương hưu và trợ cấp qua VietNamPost theo mẫu của LienVietPostBank
 • Thẻ bảo hiểm y tế
 • Các hồ sơ khác theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ
 • Hồ sơ Tài sản Bảo đảm: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Phương thức tính lãi
Số tiền vay VNĐ
Thời gian vay Tháng
Lãi suất %/năm
Phương thức trả nợ

Sản phẩm liên quan