Tiết kiệm linh hoạt

 • Là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn cho phép Khách hàng chia nhỏ số tiền gốc ban đầu thành những khoản tiền gửi thành phần có cùng ngày gửi và ngày đến hạn.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng là cá nhân
 • Loại tiền áp dụng: VND/USD
 • Số tiền gốc tối thiểu: 10.000.000 VNĐ/ 1.000 USD
 • Kỳ hạn gửi: từ 1 tháng đến 120 tháng
 • Lãi suất cố định. Tiền lãi được trả vào thời điểm cuối kỳ/thời điểm tất toán các khoản tiền gửi.
 • Khách hàng có thể tất toán vào bất kỳ thời điểm nào. Trường hợp tất toán trước hạn Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn.
 • Trường hợp không có chỉ định nào khác của Khách hàng, Ngân hàng sẽ tự động chuyển phần gốc của tài khoản tiết kiệm sang kỳ hạn mới tương đương hoặc kỳ hạn thấp hơn liền kề với lãi suất tương ứng áp dụng tại thời điểm tái tục.
 • Có thể linh hoạt tất toán từng khoản tiền gửi thành phần khi có nhu cầu sử dụng.
 • Hưởng nguyên lãi suất đối với phần tiền gửi đến khi đáo hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Được phép chuyển nhượng/cầm cố/ chiết khấu
 • Khách hàng được nhận thông báo SMS khi có giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi.
 • Khách hàng trực tiếp đến quầy giao dịch, xuất trình giấy tờ xác minh và hoàn thiện mẫu biểu theo quy định của Ngân hàng.
 • Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên toàn quốc.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập captcha: captcha

Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan