Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiết kiệm Tiết kiệm Hoa trạng nguyên

Tiết kiệm Hoa trạng nguyên

 • Là sản phẩm gửi góp giúp Khách hàng tích lũy được số tiền lớn trong khoảng thời gian dài. Khách hàng có thể gửi gốc nhiều lần vào tài khoản trong suốt kỳ hạn gửi tiền.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng là cá nhân.
 • Loại tiền: VND, USD.
 • Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm: 500.000 VND hoặc 50 USD.
 • Số tiền tối thiểu mỗi giao dịch tiếp theo: