Thẻ Hưu trí

 • Đối tượng
 • Điều kiện
 • Tính năng
 • Biểu phí
 • Các đối tượng đang trả lương hưu qua tài khoản
 • Xem các điều kiện, điều khoản phát hành, sử dụng Thẻ Hưu trí của LienVietPostBank tại đây.
 • Miễn phí phát hành thẻ.
 • Miễn phí rút tiền tại máy ATM của LienVietPostBank và ATM của các Ngân hàng khác trên toàn quốc 1 năm kể từ ngày phát hành thẻ.
 • Miễn phí rút tiền qua máy POS tại các PGDBĐ trên toàn quốc.
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên.
 • Miễn số dư duy trì trong tài khoản và phí quản lý tài khoản trường hợp số dư bình quân nhỏ hơn 50.000 đồng.
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ Báo biến động số dư 3 tháng kể từ ngày đăng ký dịch vụ
 • Miễn phí đăng ký sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử: SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Bank Plus.
 • Miễn phí thường niên các dịch vụ Ngân hàng điện tử: SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, BankPlus: thời gian 3 tháng kể từ ngày đăng ký dịch vụ.

Xem biểu phí Thẻ Hưu trí tại đây

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Mạng lưới CN/PGD »

Sản phẩm liên quan