Trang chủ Khách hàng cá nhân Cho vay Thấu chi Khách hàng cá nhân

Thấu chi Khách hàng cá nhân

Thấu chi là hình thức cấp tín dụng dành cho KH thông qua việc thỏa thuận bằng văn bản cho phép KH chi vượt số tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán VND của KH tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, phục vụ các mục đích tiêu dùng hợp pháp của KH.

Được cung cấp tại các Chi nhánh/PGD ngân hàng.

 

 • Đối tượng khách hàng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện vay vốn
 • Danh mục hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Khách hàng cá nhân.
 • Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Hạn mức thấu chi: Theo nhu cầu; Thu nhập và biện pháp bảo đảm khoản vay của Khách hàng.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ
 • Tài sản bảo đảm(TSBĐ): Có TSBĐ hoặc không có TSBĐ.
 • Linh hoạt trong việc sử dụng vốn phục vụ các mục đích tiêu dùng hợp pháp của Khách hàng.
 • Lãi suất và phí cạnh tranh.
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng.
 • Được nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tư vấn