Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Dịch vụ khác Dịch vụ ủy thác thanh toán lương

Dịch vụ ủy thác thanh toán lương

 • Là dịch vụ mà LienVietPostBank thực hiện chi trả tiền lương, thưởng và các khoản phúc lợi/thu nhập bất thường vào tài khoản của người được trả lương theo đề nghị của tổ chức chi lương
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Biểu phí
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán lương, thưởng và các khoản phúc lợi/thu nhập bất thường khác cho CBNV qua tài khoản của CBNV mở tại LienVietPostBank
 • Loại tiền áp dụng: VND, USD hoặc ngoại tệ khác phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam
 • Lãi suất: Đơn vị trả lương và CBNV được hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với số tiền duy trì trên tài khoản thanh toán
 • Phí ủy thác thanh toán lương: Theo quy định của LienVietPostBank theo từng thời kỳ
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý và hạn chế sai sót trong chi trả tiền lương
 • Không cần sử dụng tiền mặt
 • Thông tin lương của CBNV được bảo mật
 • Khách hàng chủ động lựa chọn các sản phẩm – dịch vụ tiện ích đi kèm: Thấu chi doanh nghiệp, Thẻ, các dịch vụ ngân hàng số (SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking,…)
 • CBNV được hỗ trợ các sản phẩm dịch vụ KHCN khác và được hưởng nhiều ưu đãi theo quy định từng thời kỳ
 • Chính sách ưu đãi về phí dịch vụ tùy theo từng thời kỳ
 • Chi tiết theo biểu phí của LienVietPostBank
 • Hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp
 • Hợp đồng ủy thác thanh toán lương
 • Danh sách đăng ký mở tài khoản cá nhân và hồ sơ mở tài khoản cá nhân
 • Yêu cầu chuyển tiền kèm danh sách chi lương đối với mỗi lần đề nghị chi lương
 • Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan