Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Thẻ Tín Dụng Cho vay theo hạn mức thẻ tín dụng thực hiện online trên LienViet24h

Cho vay theo hạn mức thẻ tín dụng thực hiện online trên LienViet24h

Sản phẩm đáp ứng cao nhất nhu cầu vốn ngắn hạn của Quý Khách hàng dựa trên hạn mức thẻ tín dụng khả dụng của Khách hàng.

  • Đối tượng
  • Đặc điểm
  • Tiện ích
  • Điều kiện vay vốn

– Khách hàng có thẻ tín dụng do LPB phát hành (không bao gồm chủ thẻ phụ) trong đó có tối thiểu 01 Thẻ có hạng Gold; Platinum. Thẻ tín dụng của Khách hàng đã được kích hoạt và đang ở trạng thái hoạt động.
– Khách hàng là Chủ thẻ tín dụng do LPB phát hành (không bao gồm chủ thẻ phụ) có hạng Standard. Đồng thời đáp ứng điều kiện sau:
+ Chủ thẻ tín dụng là Khách hàng hiện hữu của LPB;
+ Thẻ tín dụng của Khách hàng đã kích hoạt tối thiểu 06 tháng và đã phát sinh giao dịch Thẻ.

– Thời hạn vay:
Theo thời hạn vay còn lại của thẻ tín dụng;
– Loại tiền vay: VND.
– Mức cho vay tối đa: Số tiền vay tối đa lên đến 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng)/ 01 Khách hàng;
– Lãi suất vay: theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong từng thời kỳ. miễn phí trả nợ trước hạn;
– Phương thức trả nợ:Khách hàng có thể trả nợ/ tất toán khoản vay online trên hệ thống LienViet24h và tại quầy

– Thủ tục thực hiện đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện;
– Thực hiện hoàn toàn online trên App LienViet24h;
– Đáp ứng được nhu cầu vốn linh hoạt cho Khách hàng;

– Khách hàng là cá nhân có sử dụng ứng dụng Liên Việt 24h của Ngân hàng và đã được định danh;
– Khách hàng không có dư nợ nhóm 2 trở lên, dư nợ thẻ tín dụng chậm trả từ 10 ngày trở lên tại LPB tại thời điểm vay vốn.
(Hệ thống tự động kiểm tra nhóm nợ khoản vay, số ngày quá hạn thẻ tín dụng của Khách hàng. Trường hợp không đáp ứng được điều kiện này, hệ thống hiển thị Khách hàng không đủ điều kiện vay theo Sản phẩm).
– Khách hàng không thuộc đối được không được cho vay, hạn chế cho vay theo quy định của Ngân hàng.

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan