Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Cho vay nuôi tôm Công nghệ cao

Cho vay nuôi tôm Công nghệ cao

 • Giải pháp tài chính dành cho các Khách hàng là Pháp nhân và Chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu vay vốn để nuôi tôm ứng dụng Công nghệ cao (CNC)
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Hồ sơ
 • Nơi cung cấp
 • Quy trình thủ tục
 • Khách hàng Pháp nhân và Chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu vay vốn để nuôi tôm ứng dụng CNC, cụ thể như sau:
  – Cho vay các chi phí lưu động phát sinh trong quá trình nuôi tôm CNC.
  – Cho vay chi phí đầu tư, mua sắm Tài sản cố định (TSCĐ) phục vụ nuôi tôm CNC.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần/Cho vay theo hạn mức
 • TSBĐ: Quyền sử dụng đất phục vụ cho chính phương án nuôi tôm của Khách hàng do Ngân hàng tài trợ và các TSBĐ khác (Giấy tờ có giá, Bất động sản, Phương tiên vận tải, Máy móc thiết bị) theo quy định
 • Mức cho vay: tối đa 80% tổng nhu cầu vốn của Khách hàng.
 • Loại tiền cho vay: VND
 • Thời hạn cho vay: tối đa 06 tháng/KUNN (đối với cho vay bổ sung vốn lưu động); Cho vay đầu tư, mua sắm TSCĐ: Theo quy định Ngân hàng từng thời kỳ
 • Tỷ lệ cho vay tối đa cao
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Lãi suất cho vay ưu đãi
 • Khách hàng có ngành nghề đăng ký kinh doanh là nuôi thủy sản; và/hoặc nuôi tôm
 • Khách hàng có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi tôm
 • Đất nuôi tôm nằm trong vùng quy hoạch là vùng nuôi tôm ứng dụng CNC hoặc Khách hàng được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng CNC đối với lĩnh vực nuôi tôm do UBND tỉnh, Thành phố trực thuôc; Trung ương xác nhận
 • Diện tích nuôi tôm tối thiểu phải đạt từ 05 – 25 ha
 • Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ
 • Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc
 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD Lienvietpostbank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn
 • Bước 2: Lienvietpostbank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan