Trang chủ Khách hàng cá nhân Cho vay Cho vay KHCN thông qua tổ liên kết vay vốn

Cho vay KHCN thông qua tổ liên kết vay vốn

Nhằm hỗ trợ các Hội viên thuộc các Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…có vốn để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng cá nhân, LienVietPostBank trân trọng giới thiệu sản phẩm “Cho vay KHCN thông qua Tổ liên kết vay vốn

 • Đặc điểm
 • Đối tượng khách hàng
 • Tiện ích
 • Danh mục hồ sơ
 • Ghi chú
 • Loại tiền cho vay: đồng Việt Nam (VND)
 • Hình thức cho vay: Cho vay thông qua Tổ liên kết vay vốn thuộc các Tổ chức Hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…
 • Lãi suất vay vốn cạnh tranh
 • Hồ sơ vay vốn đơn giản
 • Phương thức trả nợ linh hoạt phù hợp với nguồn thu nhập trả nợ của Khách hàng.

Khách hàng cá nhân là Hội viên thuộc các Tổ chức Hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…

 • Không cần Tài sản Bảo đảm
 • Thời hạn vay: Lên tới 36 tháng
 • Cho tiền cho vay: Lên tới 50 triệu đồng
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Giấy đề nghị vay vốn và các hồ sơ.
 • Giấy tờ khác theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Hiện tại đang đợi phê duyệt từ HĐQT về việc sửa đổi sản phẩm, do đó thông tin sản phẩm là thông tin đã sửa đổi như sau:
Thời hạn vay: Lên tới 48 tháng
Cho tiền cho vay: Lên tới 100 triệu đồng

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Phương thức tính lãi
Số tiền vay VNĐ
Thời gian vay Tháng
Lãi suất %/năm
Phương thức trả nợ

Sản phẩm liên quan