Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Cho vay Cho vay cầm cố tiền gửi tiết kiệm thực hiện online

Cho vay cầm cố tiền gửi tiết kiệm thực hiện online

Sản phẩm được cung cấp trên ứng dụng Ví Việt

  • Đối tượng
  • Đặc điểm
  • Tiện ích
  • Nơi cung cấp
  • Khách hàng cá nhân có sử dụng Ví Việt của Ngân hàng và có gửi tiết kiệm online trên Ví Việt
  • Loại tiền cho vay: VND
  • Thời hạn cho vay: không vượt quá ngày đến hạn của khoản gửi tiết kiệm cầm cố hoặc ngày đến hạn xa nhất của khoản gửi tiết kiệm cầm cố (trường hợp KH cầm cố nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm)
  • Hạn mức cho vay: Tối đa 98% tổng mệnh giá các khoản tiền gửi tiết kiệm cầm cố.
  • Dịch vụ thực hiện 24/7, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ
  • Trên ứng dụng Ví Việt của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Phương thức tính lãi
Số tiền vay VNĐ
Thời gian vay Tháng
Lãi suất %/năm
Phương thức trả nợ

Sản phẩm liên quan