Bảo hiểm Từ bỏ thu phí

Là sản phẩm chỉ tham gia kèm Sản phẩm An phúc hưng thịnh toàn diện

  • Đặc tính sản phẩm
  • Đối tượng Khách hàng

Trường hợp NĐBH của sản phẩm Bảo hiểm Từ Bỏ Thu Phí không may gặp rủi ro Tử vong hay bị Mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn, hợp đồng chính của NĐBH và các sản phẩm bổ sung (nếu có) vẫn tiếp tục có hiệu lực mà không cần phải đóng phí cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng của Bảo hiểm Từ Bỏ Thu Phí.

  • BMBH hoặc Người hôn phối (BMBH = NĐBH)
  • Tuổi tham gia: 18 – 60
  • Tuổi kết thúc: 65
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan