Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Tái tài trợ đối với Khách hàng

Tái tài trợ đối với Khách hàng

LienVietPostBank cung cấp giải pháp hữu hiệu đối với các Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản vay sản xuất kinh doanh tại tổ chức tín dụng khác về LienVietPostBank

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Hồ sơ
 • Nơi cung cấp

Khách hàng pháp nhân đang có dư nợ và/hoặc có tài sản thế chấp/cầm cố tại các TCTD khác và có nhu chuyển về giao dịch tín dụng tại LienVietPostBank.

 • Chỉ tái tài trợ đối với các khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh.
 • Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ.
 • Hoạt động tái tài trợ bao gồm: Tái tài trợ toàn bộ hoặc tái tài trợ một phần.
 • Khách hàng được chuyển toàn bộ hoặc một phần dư nợ tín dụng về LienVietPostBank để được áp dụng chính sách ưu đãi về lãi suất và phí của Ngân hàng.
 • Tài sản bảo đảm đa dạng.
 • Lãi suất và phí cạnh tranh.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập captcha: captcha

Sản phẩm liên quan