Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Quy định cấp tín dụng ngắn hạn đối với đối tác của khách hàng

Quy định cấp tín dụng ngắn hạn đối với đối tác của khách hàng

Đây là giải pháp tín dụng ngắn hạn (không quá 1 năm) nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng của đối tác của Khách hàng tại LienVietPostBank

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Hồ sơ
 • Nơi cung cấp

Khách hàng pháp nhân, chủ Doanh nghiệp tư nhân (sau đây gọi là Khách hàng) là đối tác của các Khách hàng đang được cấp tín dụng tại Ngân hàng (sau đây gọi là Bên có nghĩa vụ thanh toán)

 • Hình thức cấp tín dụng: Cho vay, bảo lãnh (trừ bảo lãnh vay vốn).
 • Khách hàng và Bên có nghĩa vụ thanh toán có uy tín trong kinh doanh.
 • Bên có nghĩa vụ thanh toán hiện đang được LienVietPostBank cấp hạn mức tín dụng và hợp đồng tín dụng còn hiệu lực.
 • Có thể thế chấp quyền đòi nợ từ hợp đồng ký giữa Khách hàng và Bên có nghĩa vụ thanh toán.
 • Tài sản bảo đảm đa dạng.
 • Tỷ lệ cấp tín dụng cạnh tranh.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập captcha: captcha

Sản phẩm liên quan