Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Gói sản phẩm quỹ Bảo trì đường bộ

Gói sản phẩm quỹ Bảo trì đường bộ

Là hình thức cấp tín dụng đối với Khách hàng là Nhà thầu thi công Công trình/Dự án đầu tư xây dựng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất,…Công trình/Dự án đường bộ với nguồn thanh toán từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Hồ sơ
 • Nơi cung cấp

Doanh nghiệp là Nhà thầu thi công Công trình/Dự án đầu tư xây dựng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất,…Công trình/Dự án đường bộ với nguồn thanh toán từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

 • Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng: Không tài sản bảo đảm hoặc đảm bảo bằng tài sản của bên thứ ba.
 • Cho vay: Căn cứ trên giá trị QĐN đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai.
 • Loại tiền: VND.
 • Phương thức cấp tín dụng: Từng lần/Hạn mức.
 • Thời hạn cho vay: Không quá 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ:
  Gốc: Định kỳ/cuối kỳ.
  Lãi: Hàng tháng/quý.

Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thanh toán của Công trình/Dự án..
Phí phát hành bảo lãnh cạnh tranh .
Tùy thuộc vào TSBĐ của Khách hàng. Thu phí linh hoạt.
Thủ tục phát hành Bảo lãnh đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng.
Phát hành Bảo lãnh không cần TSBĐ.

Khách hàng thi công Công trình/Dự án đầu tư xây dựng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất,…Công trình/Dự án đường bộ với nguồn thanh toán từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đáp ứng các quy định của LienVietPostBank

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập captcha: captcha

Sản phẩm liên quan