Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn

Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn

Đáp ứng nhu cầu vốn trong sản xuất nông nghiệp của Khách hàng.

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Hồ sơ
 • Nơi cung cấp
 • Cá nhân, Chủ hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;
 • Chủ hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn;
 • Chủ trang trại;
 • Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;
  Doanh nghiệp và Chủ doanh nghiệp tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn;
 • Doanh nghiệp và Chủ doanh nghiệp tư nhân cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Thời hạn vay: Linh hoạt theo nhu cầu vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời gian thu hồi vốn của khách hàng
 • Loại tiền cho vay: VND
 • Mức cho vay: TTối đa 80% tổng nhu cầu vốn đối với cho vay có TSBĐ và 70-80% giá trị dự án, phương án sxkd trong khu nông nghiệp hoặc vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dối với cho vay không có TSBĐ.
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ
 • Phương thức trả nợ
  • Với các khoản cấp tín dụng ngắn hạn: Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng hoặc cuối kỳ;
  • Với các khoản cấp tín dụng trung, dài hạn: Tối đa không quá 12 tháng/lần.
  • Thỏa mãn các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Đáp ứng nhu cầu về vốn nhanh chóng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp nông thôn
 • Lãi suất cạnh tranh, minh bạch
  Thủ tục đơn giản, nhanh chóng phù hợp với nhu cầu của khách hàng
 • Được nhân viên ngân hàng Bưu điện Liên Việt tư vấn tận tình, chuyên nghiệp
 • Có dự án/phương án vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả khả thi, đủ khả năng trả nợ.
 • Đối với trường hợp vay không TSBĐ: Khách hàng phải có dự án/phương án đầu tư vàolĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận.
 • Thỏa mãn các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
  Giấy đề nghị vay vốn (<=50tr)
  Giấy đề nghị vay vốn (>50tr)
  Giấy đề nghị cho vay lưu vụ

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập captcha: captcha

Sản phẩm liên quan