Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Cho vay cầm cố tiền gửi, giấy tờ có giá

Cho vay cầm cố tiền gửi, giấy tờ có giá

Quý khách đang cần vốn? “Quý khách vẫn muốn sở hữu Giấy tờ có giá & không muốn ảnh hưởng đến lãi thực hưởng ghi trên Giấy tờ có giá” chưa đến thời điểm đáo hạn?

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Hồ sơ
 • Nơi cung cấp

Khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn.

 • Thời gian cho vay
  • Tối đa bằng thời gian hiệu lực thanh toán; hoặc thời hạn còn lại của Giấy tờ có giá, tính đến ngày đáo hạn (Đối với tiền gửi, giấy tờ có giá không tự động tái tục).
  • Tối đa theo nhu cầu của khách hàng (Đối với tiền gửi, giầy tờ có giá tự động tái tục
   Đồng tiền vay: VND, USD
  • Mức cho vay
   Tối đa 100% giá trị định giá TSBĐ (nếu đồng tiền cho vay cùng loại với đồng tiền ghi trên tiền gửi, giấy tờ có giá)
   Tối đa 95% giá trị định giá TSBĐ (nếu đồng tiền cho vay khác đồng tiền ghi trên tiền gửi, giấy tờ có giá
  • Lãi suất cho vay: Theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.
 • Danh mục Giấy tờ có giá do LienVietPostBank nhận cầm cố đa dạng.
 • Đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho Khách hàng.
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình.
 • Lãi suất và phí cạnh tranh.

Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
Tự nguyện cầm cố tiền gửi, giấy tờ có giá

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập captcha: captcha

Sản phẩm liên quan