Cam kết tài trợ

Là văn bản do Ngân hàng phát hành về việc Ngân hàng cam kết cấp tín dụng cho Khách hàng nếu Ngân hàng cùng với Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo Quy định của Ngân hàng và của Pháp luật

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Hồ sơ
 • Nơi cung cấp

Khách hàng (không bao gồm TCTD hoặc Tổ chức khác hoạt động theo Luật các TCTD) có nhu cầu phát hành Cam kết tài trợ tại Ngân hàng

 • Đồng tiền cam kết tài trợ đa dạng (VND hoặc ngoại tệ theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng).
 • Thời hạn hiệu lực của Cam kết tài trợ: tối đa 12 tháng.
 • Cung cấp công cụ hỗ trợ đối với Khách hàng trong hoạt động đấu thầu, xin cấp giấy phép dự án đầu tư, mời đối tác đầu tư và các mục đích hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật.
 • Khách hàng được Ngân hàng ưu tiên xem xét cấp tín dụng trong tương lai.
 • Không cần tài sản bảo đảm.
 • Phí cạnh tranh.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập captcha: captcha

Sản phẩm liên quan