Tiền gửi linh hoạt

Là sản phẩm tiền gửi cho phép Khách hàng chia nhỏ số tiền gốc gửi ban đầu thành những khoản tiền gửi thành phần có cùng ngày gửi và ngày đáo hạn

 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Đối tượng khách hàng
 • Biểu lãi suất
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 •  Loại tiền áp dụng: VNĐ/USD
 • Số tiền gốc tối thiểu: 100.000.000 VNĐ/ 10.000 USD
 •  Số tiền gửi thành phần: Tối thiểu 1.000.000 VNĐ/ 100 USD
 •  Kỳ hạn gửi: từ 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 18, 24, 36, 60 tháng
 •  Có thể linh hoạt rút một phần vốn trước hạn
 • Hưởng nguyên lãi suất đối với phần tiền gửi đến khi đáo hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Được phép chuyển nhượng/ cầm cố/ chiết khấu
 • Khách hàng cá nhân
 • Khách hàng Doanh nghiệp

Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong từng thời kỳ

 • Hồ sơ mở Tài khoản (Đối với Khách hàng giao dịch lần đầu tiên).
 • Hợp đồng tiền gửi Tiền gửi linh hoạt
 • Các biểu mẫu khác theo quy định của Ngân hàng

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập captcha *

Sản phẩm liên quan