Thẻ ghi nợ MasterCard

 • Đối tượng
 • Điều kiện
 • Phạm vi
 • Tính năng
 • Biểu phí
 • Hạn mức
 • Thủ tục
 • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng sản phẩm Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard do LienVietPostBank và đáp ứng các điều kiện phát hành, sử dụng thẻ do LienVietPostBank và pháp luật quy định.
 • Chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ đáp ứng các điều kiện về mở và sử dụng tài khoản theo quy định của LienVietPostBank; 
 • Có Tài khoản tiền gửi thanh toán VND mở tại LienVietPostBank;
 • Chấp hành các điều kiện, điều khoản phát hành, sử dụng và thanh toán Thẻ ghi nợ quốc tế của LienVietPostBank.
 • Tại các điểm chấp nhận thẻ MasterCard  trên toàn thế giới;
 • Chủ thẻ được sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard để thực hiện giao dịch tại các máy ATM, ĐVCNT (POS), ĐƯTM củaNgân hàng và các ngân hàng thành viên MasterCard;
 • Các giao dịch của Chủ thẻ được thực hiện trong phạm vi số dư Tài khoản thanh toán của Chủ thẻ tại Ngân hàng và hạn mức thấu chi được Ngân hàng cấp (nếu có).
 • Tại máy ATM của LienVietPostBank:
  • Rút tiền mặt; Đổi mật khẩu; Vấn tin số dư Tài khoản; Sao kê 5 giao dịch gần nhất;
  • Chuyển khoản nội bộ LienVietPostBank;
  • Nạp tiền trực tiếp trên ATM của LienVietPostBank (Topup);
  • Thanh toán hóa đơn tại máy ATM của LienVietPostBank
 • Tại máy ATM của các Ngân hàng thành viên MasterCard:
  • Rút tiền mặt;
  • Đổi mật khẩu (*);
  • Vấn tin số dư Tài khoản (*).

(*) Giao dịch Đổi mật khẩu và Vấn tin số dư tài khoản chỉ thực hiện được trên các máy ATM có hỗ trợ dịch vụ này.

 • Tại máy POS đặt tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của LienVietPostBank và các ngân hàng thành viên MasterCard:
  • Ứng tiền mặt (Đối với các ĐVCNT có chức năng ứng tiền mặt)
  • Thanh toán hàng hóa dịch vụ.
 • Tại các Webiste chấp nhận thanh toán của các ĐVCNT của LienVietPostBank và các ngân hàng thành viên MasterCard: Thanh toán hàng hóa, dịch vụ.
  • Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư Có của Tài khoản thanh toán theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
  • Loại tiền sử dụng là VND và ngoại tệ (trường hợp giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam);
  • Được giảm giá hấp dẫn với gần 100 điểm ưu đãi bao gồm chuỗi nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thời trang, giáo dục, y tế, sắc đẹp, v.v…

Xem biểu phí Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard tại đây

 

TIÊU CHÍ NỘI DUNG HẠN MỨC
1. Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ 100.000.000 VND/ ngày
Giao dịch rút tiền 100.000.000 VND/ ngày
Giao dịch chuyển khoản tại ATM 50.000.000 VND/ ngày
Giao dịch thanh toán qua mạng 50,000,000 VND/ngày
2. Số lần giao dịch tối đa/ ngày Tổng hạn mức giao dịch quy định theo Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày của mỗi loại giao dịch. Bao gồm giao dịch:

         Thanh toán hàng hóa, dịch vụ

         Rút tiền mặt

         Thanh toán qua mạng

         Chuyển khoản

100 lần/ ngày
3. Hạn mức giao dịch tối đa/ lần  Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ 100.000.000 VND/ lần
Giao dịch rút tiền 10.000.000 VND/ lần
Giao dịch chuyển khoản tại ATM 50.000.000 VND/ lần
Giao dịch thanh toán qua mạng 50.000.000 VND/ lần
Giao dịch rút tiền tại ATM của ngân hàng khác Tùy theo quy định của ngân hàng sở hữu ATM và hạn mức nhỏ hơn sẽ được áp dụng.
 • Điền thông tin cá nhân theo biểu mẫu của Ngân hàng;
 • Bản sao CMND/ Hộ chiếu hợp lệ.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan