Skip to main content

Gói sản phẩm Quỹ bảo trì đường bộ

Là hình thức cấp tín dụng đối với Khách hàng là Nhà thầu thi công Công trình/Dự án đầu tư xây dựng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất,…Công trình/Dự án đường bộ với nguồn thanh toán từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Đối tượng

 • Doanh nghiệp là Nhà thầu thi công Công trình/Dự án đầu tư xây dựng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất,…Công trình/Dự án đường bộ với nguồn thanh toán từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Đặc điểm

  • Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng: Không tài sản bảo đảm hoặc đảm bảo bằng tài sản của bên thứ ba.
  • Bảo lãnh bảo hành: Ký quỹ tối thiểu 30% giá trị bảo lãnh hoặc bổ sung tài sản bảo đảm có giá trị cấp tín dụng/tài sản bảo đảm tương đương.
  • Bảo lãnh thanh toán (chờ quyết toán): ký quỹ 100%.
 • Cho vay: Tối đa 70% giá trị QĐN đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai.
 • Loại tiền: VND.
 • Phương thức cấp tín dụng: Từng lần/Hạn mức.
 • Thời hạn cho vay: Không quá 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ:
  • Gốc: Định kỳ/cuối kỳ.
  • Lãi: Hàng tháng/quý.

Tiện ích

 • Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thanh toán của Công trình/Dự án..
 • Phí phát hành bảo lãnh cạnh tranh .
 • Tùy thuộc vào TSBĐ của Khách hàng. Thu phí linh hoạt.
 • Thủ tục phát hành Bảo lãnh đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng.
 • Phát hành Bảo lãnh không cần TSBĐ.

Hồ sơ

 • Hồ sơ vay vốn: Theo quy định hiện hành của LienVietPostBank.

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.