Skip to main content

Tiền gửi có kỳ hạn

Sử dụng Sản phẩm "Tiền gửi có kỳ hạn" tại LienVietPostBank, khoản tiền nhàn rỗi của Quý Khách luôn được đảm bảo an toàn và sinh lời!

Đặc điểm

 • Số tiền gửi tối thiểu:
  VND: 1.000.000.
  USD: 100.
 • Phương thức trả lãi:
  + Trả lãi trước, một lần tại ngày gửi tiền có hiệu lực.
  + Trả lãi sau, một lần tại ngày đáo hạn kỳ hạn gửi tiền.
  + Trả lãi định kỳ:

Kỳ hạn

 • VND: 01 tuần, 02 tuần, 03 tuần, 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 04 tháng, 05 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 24 tháng.
 • USD: 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 04 tháng, 05 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 24 tháng.
 • Phương thức lĩnh lãi: 1 lần vào cuối kỳ.
 • Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong từng thời kỳ Phí dịch vụ: theo quy định tại Biểu phí Dịch vụ Ngân hàng.

Tiện ích

 • Có nhiều kỳ hạn lựa chọn với lãi suất hấp dẫn
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 • Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi
 • Hợp đồng tiền gửi có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo khi Khách hàng có nhu cầu

Đối tượng Khách hàng

Tổ chức, Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam được phép hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lãnh thổ và tuân theo quy định của Pháp luật Việt Nam (không bao gồm các Tổ chức tín dụng).

Thủ tục

 • Hồ sơ mở Tài khoản (Đối với Khách hàng giao dịch lần đầu tiên).
 • Hợp đồng tiền gửi Tiền gửi có kỳ hạn.

Liên hệ