Skip to main content

Tài khoản thanh toán

Sử dụng "Tài khoản thanh toán tại LienVietPostBank" giúp Quý Khách giao dịch nhanh chóng, an toàn, chính xác và hiệu quả.

Đặc điểm

 • Loại tiền gửi: VND, USD và các ngoại tệ khác.
 • Số dư tối thiểu:
  VND: 500.000.
  USD: 50.
 • Phí dịch vụ: Theo biểu phí LienVietPostBank.
 • Lãi Suất: Lãi không kỳ hạn.

Tiện ích

 • Chỉ cần mở 1 tài khoản tiền gửi duy nhất cho nhiều đồng chủ sở hữu tài khoản với tài khoản tiền gửi đồng sở hữu.
 • Miễn phí mở tài khoản.
 • Lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản.
 • Dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
 • Phương thức giao dịch đơn giản, nhanh chóng, an toàn, chính xác.
 • Dịch vụ E-Banking giúp khách hàng quản lý và kiểm tra tài khoản.
 • Sử dụng vượt số dư tài khoản với tiện ích thấu chi.

Đối tượng

 • Các Tổ chức, Doanh nghiệp được cấp phép hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lãnh thổ và tuân theo Pháp luật Việt Nam.
 • Cá nhân có đủ điều kiện về năng lực Pháp luật dân sự có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi thanh toán.

Thủ tục

 • Hồ sơ pháp lý.
 • Mẫu "Đề nghị kiêm hợp đồng mở Tài khoản & Sử dụng dịch vụ Tài khoản" dành cho KH Tổ chức - (Mới nhất theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước)
 • Mẫu Phụ lục 01: Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi dành cho KH Tổ chức - (Mới nhất theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước)

Ghi chú: Đối với giao dịch nộp/rút ngoại tệ mặt, thanh toán chuyển khoản bằng ngoại tệ, phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hoặc giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng theo quy định quản lý ngoại hối.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.