Skip to main content

Dịch vụ chi trả kiều hối theo yêu cầu

Khách hàng sử dụng "Dịch vụ chi trả Kiều hối" tại bất kỳ địa điểm nào do Khách hàng chỉ định phù hơp với các điều kiện hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Đối tượng sử dụng

Khách hàng là cá nhân có đủ năng lực Pháp luật dân sự và có nhu cầu sử dụng dịch vụ của LienVietPostBank.

Đặc điểm

 • Chi trả kiều hối tại bất kỳ địa điểm nào do Khách hàng chỉ định, phù hợp với điều kiện hiện hành của LienVietPostBank.
 • Loại tiền chi trả: VND hoặc USD.
 • Doanh số mỗi lần chi trả:
  1.500 USD hoặc 25.000.000đ với các địa điểm chỉ định cùng địa bàn ĐVKD.
  3.000 USD hoặc 45.000.000đ với địa điểm chỉ định ngoài địa bàn ĐVKD nhưng không quá 30km.
  5.000 USD hoặc 75.000.000đ với địa điểm nằm ngoài ĐVKD nhưng không quá 50km.
 • Thời gian chi trả: (khi nhận đầy đủ thông tin)
  Không quá 2h với nhu cầu chi trả nằm trong địa bàn ĐVKD.
  Không quá 4h nếu khác địa bàn và không quá 30km.
  Không quá 6h nếu khác địa bàn và không quá 50km.

Tiện ích

 • Có thể chi trả với lượng tiền lớn, mức độ an toàn dịch vụ cao.
 • Thời gian giao dịch và chi trả nhanh chóng.
 • Không cần nhiều thời gian và thủ tục để hoàn thành dịch vụ.

Hồ sơ yêu cầu

Khách hàng chỉ cần gọi điện thoại cung cấp đầy đủ thông tin và chấp nhận sử dụng dịch vụ của LienVietPostBank.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.