Skip to main content

Hồ sơ tài chính

1 Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất Bản sao có dấu cty
2 Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến thời điểm xin vay/bảo lãnh (theo mẫu LienVietBank) Bản chính có dấu cty
3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (nếu có) Bản sao có dấu cty
4 Thuyết minh báo cáo tài chính Bản chính có dấu cty