Skip to main content

Ủy thác thanh toán lương

Doanh nghiệp ủy thác cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt "Thanh toán lương cho cán bộ nhân viên qua tài khoản của cán bộ nhân viên mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt". Hàng tháng, khi Doanh nghiệp gửi bảng lương tới Ngân hàng, Ngân hàng tự động trích tài khoản tiền gửi của Doanh nghiệp để thanh toán tiền lương theo danh sách nhận được.

Đặc điểm - Tiện ích

 • Loại tiền áp dụng: VNĐ.
 • Lãi suất: Khách hàng được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.
 • Phí dịch vụ: Miễn phí.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý và hạn chế sai sót trong chi trả tiền lương.
 • Hạn chế giao dịch bằng tiền mặt.
 • CBNV được ưu đãi và hỗ trợ các sản phẩm dịch vụ Khách hàng Cá nhân khác.
 • Thông tin lương của CBNV được bảo mật.

Đối tượng

 • CBNV của các tổ chức, Doanh nghiệp Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
 • CBNV của các tổ chức, Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép tham gia hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiện thực hiện ủy thác thanh toán lương

 • Người được trả lương theo danh sách có TKTT tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Số dư trên TKTT của Doanh nghiệp đủ thanh toán toàn bộ yêu cầu chuyển tiền và phí.

Hồ sơ

- Hồ sơ mở Tài khoản (đối với Khách hàng giao dịch lần đầu).
- Hợp đồng ủy thác thanh toán lương.

- Danh sách đăng ký mở tài khoản cá nhân (Phụ lục 01 Hợp đồng ủy thác thanh toán; Lương; Khách hàng cung cấp khi ký Hợp đồng và khi bổ sung người được trả lương).
- Yêu cầu chuyển tiền (theo mẫu; Sử dụng từng lần uỷ thác thanh toán lương).
- Danh sách chi lương (theo mẫu; Sử dụng từng lần uỷ thác thanh toán lương).
- Khách hàng gửi danh sách chi lương gửi cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt bằng cả 2 hình thức: bản in giấy và bản vi tính.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietpostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.